Op zoek naar kachel stookt?

kachel stookt
 
De kachelsector reageert: 5 tips om je uitstoot met tientallen procenten te verlagen VRT NWS. VRT NWS. Artikel van Sporza. Artikel van VRT Nu. Artikel van Sporza. Artikel van VRT Nu. Artikel van VRT N
Kijk ook naar de ruit van je kachel: als die zwart aanslaat, dan heb je een slechte verbranding en moet je de luchtinlaat aanpassen. Net als bij te grote rook en geurontwikkeling: dan is de verbranding gewoon slecht en schieten de emissies van schadelijke stoffen de hoogte in. Luister ook naar het advies van de overheid. Wanneer die waarschuwt dat je best niet stookt, doe dat dan ook niet.
website seo
Geef vuur geen kans. Laat daarom uw schoorsteen vegen AG Insurance.
Bovendien zijn de onderhoudskosten van de verwarmingsinstallatie en van de schoorsteen fiscaal aftrekbaar tot 40 %. Enkele tips als u op hout stookt kachel, cassette of openhaard. Laat minstens eenmaal per jaar uw schoorsteen vegen door een professionele schoorsteenveger en vraag een attest.
karaoke
Slimmer Stoken Kuurne.
Je kan op een heel eenvoudige manier nagaan of u goed stookt: er moet kleurloze of witte rook uit de schoorsteen komen. Grijsblauwe, grijze of zwarte rook geeft aan dat je verkeerd bezig bent! De belangrijkste tips op een rij. Het komt er op aan om zo volledig mogelijk te verbranden. Het is pas bij onvolledige verbrandig dat een hele reeks schadelijke stoffen CO, PAKs en dioxines vrijkomen. U kan de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperken aan de hand van volgende tips.: Gebruik de juiste brandstof, zoals de juiste kolen voor uw kolenkachel of droog hout voor de houtkachel: vochtig of behandeld hout, krantenpapier en afval zijn uit den boze. Een allesbrander bestaat niet! Kachels waarin je zowel hout als kolen kan stoken worden vaak allesbranders genoemd, een foute naam. In geen enkele kachel mag afval verbrand worden, want dit is bij wet verboden!
sea
Vervuilende kachels: Groen schuift kachelplan naar voren Groen.
Wat Groen betreft, heeft houtverbranding zeker een plaats in het energie en klimaatbeleid. Mensen die voor de gezelligheid van een houtkachel kiezen zijn vaak erg begaan met klimaat en milieu en zien hun kachel als een hernieuwbare bron van energie.
baby shirt bedrukken
Stook Stook Stook slim slim slim en en en vermijd vermijd vermijd luchtvervuiling luchtvervuiling luchtvervuiling Vlaanderen.be. Vlaanderen.be. Vlaanderen.be.
Ook het gebruik van andere soorten kachels, bijv. steenkool, is niet gezond. Bij houtverbranding komen veel schadelijke stoffen vrij. Houtverbranding produceert meer fijn stof dan het wegverkeer. De luchtvervuiling door houtverbranding is het ergst in de winter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren geeft de Vlaamse Milieumaatschappij VMM op bepaalde dagen het advies om zo weinig mogelijk hout te verbranden stookadvies. Hout verbranden wordt afgeraden omdat het de gezondheid kan schaden. Bovendien zorgt het vaak voor geurhinder bij de buren. Als houtverbranding uw enige warmtebron is, stook dan slim. In een open haard, een inbouwhaard of een houtkachel mag u uitsluitend droog en onbehandeld hout verbranden. Het is verboden vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval te verbranden. Dat is immers nog slechter voor de gezondheid. Belangrijk is ook een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt. Als u regelmatig hout stookt, laat uw schoorsteen dan minstens 1 keer per jaar door een vakman vegen. Op stookslim.be vindt u meer tips en veelgestelde vragen over binnen stoken.
adwords
Zacht hout stoken in een massieve speksteenkachel.
Deze leiden in een doorsnee kachel immers steevast tot afzettingen van teer in de schoorsteen, met geurhinder en het risico op schoorsteenbrand tot gevolg. Bijgevolg stookt nagenoeg iedereen de duurdere eik en beuk en blijven de goedkope houtsoorten zoals den, spar, berk, populier, palettenhout, enz.
rijschool beverwijk
Stoken met hout? Duurzaam of niet? Ecobouwers.be.
Verouderde kachels doen de luchtkwaliteit weinig goed. Het vrijgekomen fijn stof is zo klein dat het door wind of regen niet kan worden weggevoerd. Het is ook zo licht dat de zwaartekracht er nauwelijks vat op heeft. Het fijn stof blijft dus rondzweven in onze woningen en in de buitenlucht, tot het terechtkomt in onze longen. Dichtslibbende adders, aanhoudende luchtwegklachten en verhoogde kans op een hartaanval, zijn maar enkele van de meest voorkomende nare gevolgen. Iedere inwoner in Vlaanderen verliest gemiddeld één gezond levensjaar door fijn stof. De feiten spreken voor zich.: In Vlaanderen is de helft van de uitstoot aan zeer fijn stof afkomstig van hout dat gezinnen verbranden. Hout stoken veroorzaakt meer fijnstof dan het wegverkeer. Als je stookt met hout, dan brengt je schadelijke stoffen in de lucht, zoals dioxines en PAKs polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dioxines tasten het hormoon en immuunsysteem aan, PAKs zijn kankerverwekkend. De schadelijke deeltjes blijven deels in je huiskamer hangen en verdwijnen deels via je schoorsteen. Hout stoken in de haard of kachel kan tot piekmomenten in je woning leiden en die stabiliseren zich vaak pas na twee tot drie uur, ruim voldoende om schade aan te richten.
tricorp
Vervang uw oude kachel, verminder uw uitstoot en verhoog uw rendement Ecopower Cvba.
We geven graag een woordje uitleg. U leest verder in dit artikel ook alles over de kachelactie van Stroomop, want uw oude kachel is nu 300 euro waard! Niet alle vormen van houtverbranding kunnen we over dezelfde kam scheren. Welk hout stookt u?
keyword google tool

Contacteer ons