Meer resultaten voor hoogte schoorsteen

hoogte schoorsteen
 
Rookkanalen en wetgeving uw Rookkanalen.be.
Rookkanalen en wetgeving. De regelgeving is opgetekend in de norm NBN B 61-002 voor toestellen met een vermogen onder de 70 KW. Enkele belangrijke punten hieruit.: De toegestane hoogte van de uitstroom op het dak wordt weergegeven in onderstaande figuren voor een schuin dak, en voor een plat dak.
www.keraseeds.com
Hoe hoog moet rookkanaal uitsteken? Livios.
Vanaf 05, m buiten het hoger gebouw en 05, m boven de dakrand een vlak met 45 helling voor zone II en vanaf 05, m buiten het gebouw en 1 m boven de dakrand een vlak met een helling van 20 voor zone I. Daar moet uw schoorsteen dan bovenuit steken.
kot kortrijk
Hoogte kachelbuis op dak uw Rookkanalen.be.
Rookkanaal Hoogte en plaats op dak. De regelgeving is opgetekend in de norm NBN B 61-002 voor toestellen met een vermogen onder de 70 KW. Enkele belangrijke punten hieruit.: De toegestane hoogte van de uitstroom op het dak wordt weergegeven in onderstaande figuren voor een schuin dak, en voor een plat dak.
Opti
Criteria voor een goede schoorsteen.
Verbredingen en vooral vernauwingen, ook ter hoogte van de dakuitmonding, verstoren de doorstroming van de rookgassen en worden afgeraden. Een ronde schoorsteen geniet de voorkeur boven een vierkante of rechthoekige. Een te nauwe schoorsteen kan niet voldoende rookgassen afvoeren, een te grote schoorsteen zorgt voor teveel afkoeling, mogelijke condensatie en verstoring van de trek.
persoonlijke lening
Hoe bepaal ik de hoogte van mijn schouw? Wat is trek?
De beste resultaten worden bereikt wanneer de hoogte en diameter van de schoorsteen zijn afgestemd op het gebruikte apparaat. Als de trek te sterk is, kan de hitte te snel de schoorsteen in worden gezogen. Een te sterke trek kan worden bijgesteld met keerkleppen, trekregelaars inzetpijp of schoorsteen of restrictors.
EMIS Navigator.
VLAREM, VLAREL, DABM, MER, VLAREBO, bodemdecreet, Milieuvergunningsdecreet en nog veel meer, steeds bij de hand. De mobiele Navigator maakt het mogelijk om alle wetgeving die beschikbaar is op de Navigator website te downloaden. Eenmaal de wetteksten zijn geïnstalleerd, kan je deze ook offline consulteren.
Wat is wettelijk de hoogte van schoorsteen kachel of open haard? Livios.
Op welk hoogte moet een schoorsteen van een kachel of open haard ten opzichte van de nok van het dak komen? Dit om geen overlast te berokkenen aan de buren en wettelijk in orde te zijn? Wanneer de schoorsteen gebruikt wordt voor de afvoer van rookgassen uit een gasbrander, dan moet deze voldoen aan de norm NBN B61-011.

Contacteer ons